سیب فارسی

شب و روزنوشته های من | داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد!

یک رئیس خوب یعنی یک رهبر واقعی!

6 ژانویه 16

یه عکسی دیدم راجع به تفاوت های رهبر و رئیس که توجمو جلب کرد و یکم بیشتر به این موضوع فکر کردم، خودمم یکسری تفاوت های جدید رو پیدا کردم.

و دیدم که این یکی از مفاهیمی که می تونه معین یک رئیس بد و یک رئیس خوب باشه و پس می شه گفت رئیس بد یعنی یک رئیس و رئیس خوب یعنی یک رهبر!

این همون عکسی که راع بهش حرف زده بودم:

رئیس و رهبر

حالا توی عکس زیر تعدادی از این تفاوت ها لیست شده است:

ئتفاوت-رهبر-با-رئیس-1

چند تا لینک هم را جع به این تفاوت ها گذاشتم که خوندنشون خالی از لطف نیست:

علیرضا مجیدی در یک پزشک تیتر زده: هفت تفاوت یک رهبر واقعی با یک رئیس

دو لینک زیر هم از این تفاوت ها گفتند:

فرق میان رهبر و مدیر (رئیس)

ریاست یا مدیریت!