سیب فارسی

شب و روزنوشته های من | داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد!

نقل قول ها(9) – Quotes

4 نوامبر 16

When you feel the need to write a comment, first try to refactor the code so that any comment becomes superflous.

موقعی که احساس کردید باید برای کدتون کامنت بزارید، برگردید و کد رو یه بار دیگه بازنگری کنید… کد درست و قابل فهم، کامنت نمی خواد!

Martin Fowler

نقل قول ها(9)

20 فوریه 16

ادبیات عاشقی، ادبیاتی گمراه کننده است

آنها که به هم رسیدند

فرصت ارزشمند با هم بودن را برای داستان سرایی نمی سوزانند

و آنچه میماند روایت شکست در وصال و یا تجربه ی فراغ است

آنها میگویند و مینویسند و به این شکل

دانش ساختن تجربه های تلخ

تکثیر میشود

محمدرضا شعبانعلی

نقل قول ها(8) – Quotes

30 ژانویه 16

 

Asking questions dosent mean you dont know your job, asking questions means you want to improve the quality  of your work.

پرسیدن سوال به این معنی نیست که شما کارتون رو بلد نیستید و نمی شناسید، پرسیدن سوال بدین معنی اتس که شما م یخواهید کیفیت کارتون را بالاتر ببرید.

Robert Allen

نقل قول ها(7) – Quotes

30 ژانویه 16

 

You cant calm the storm…

so stop trying.

what you can do is calm yourself.

the storm will pass.

آرام کردن طوفان کار من و شما نیست…

بیخود تلاش نکنید.

آنچه که می شه انجام داد آرام نگه داشتن خودمان است…

طوفان هم خواهد گذشت!

timber hawkeye

نقل قول ها(6) – Quotes

23 ژانویه 16

 

Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to. If somebody puts you down or criticizes you, just keep on believing in yourself and turn it into something positive.

برای چیزی که می خوای بدست بیاری سخت کار کن، زیراکه هیچ چیز بدون جنگ بدست نمی آید. شما باید قوی و دلیر باشید و بدونید که هر کاری رو که در ذهن خود دارید، می توانید انجام دهید. اگر کسانی هستند که از شما انتقاد می کنند و شما را می کوبند، تنها به خودتان معتقد باشید و آن را تبدیل به چیزهای مثبت کنید.(مثبت بیاندیشید)

Leah LaBelle

نقل قول ها(5) – Quotes

21 ژانویه 16

 

We choose our joys and sorrows long before we experience them.

ما شادی ها و غم هایمان را انتخاب می کنیم، مدت ها قبل از اینکه آنها را تجربه کرده باشیم.

جبران خلیل جبران

نقل قول ها(4) – Quotes

20 ژانویه 16

 

You never know what’s around the corner. It could be everything. Or it could be nothing. You keep putting one foot in front of the other, and then one day you look back and you’ve climbed a mountain.

شما هرگز نمی دونید که در اطرافتون چه چیزهایی انتظارتون رو می کشه. این می تونه هر چیزی باشه، یا اصلا هیچی نباشه. شما یک قدم به جلوتر بردارید، روزی فرامی رسد که به عقب نگاه می کنید و با منظره کوهی که فتح کرده اید مواجه می شید!

Tom Hiddleston

نقل قول ها(3) – Quotes

19 ژانویه 16

 

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

شما می تونید همه ی مردم رو بعضی وقت ها گول بزنید، و حتی می تونید بعضی از مردم رو همیشه گول بزنید، ولی نمیشه همه ی مردم رو برای همیشه فریب داد!

Abraham Lincoln

نقل قول ها(2) – Quotes

18 ژانویه 16

 

I have found that if you love life, life will love you back.

یه رازی رو پیدا کرم! اگر عاشق زندگی باشی، زندگی هم عاشقت می شه(زندگی اون عشقو بهت برمیگردونه)!

Arthur Rubinstein

نقل قول ها(1) – Quotes

15 ژانویه 16

 

For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ And whenever the answer has been ‘No’ for too many days in a row, I know I need to change something.

در 33 سال گذشته، هر صبح به آینه نگاه گردم و از خودم پرسیدم: اگر امروز آخرین روز زندگیم باشه، آیا باز هم همون کارهایی که امروز می خواستم انجام بدمرو انجام می دهم؟ و هر وقت جواب نه بود من می فهمیدم نیازه که بعضی چیزا ها باید تغییر کنه.

استیو جابز