سیب فارسی

شب و روزنوشته های من | داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد!
نقل قول ها(6) – Quotes
23 ژانویه 16

 

Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to. If somebody puts you down or criticizes you, just keep on believing in yourself and turn it into something positive.

برای چیزی که می خوای بدست بیاری سخت کار کن، زیراکه هیچ چیز بدون جنگ بدست نمی آید. شما باید قوی و دلیر باشید و بدونید که هر کاری رو که در ذهن خود دارید، می توانید انجام دهید. اگر کسانی هستند که از شما انتقاد می کنند و شما را می کوبند، تنها به خودتان معتقد باشید و آن را تبدیل به چیزهای مثبت کنید.(مثبت بیاندیشید)

Leah LaBelle

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *