سیب فارسی

شب و روزنوشته های من | داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد!
نقل قول ها(1) – Quotes
15 ژانویه 16

 

For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ And whenever the answer has been ‘No’ for too many days in a row, I know I need to change something.

در 33 سال گذشته، هر صبح به آینه نگاه گردم و از خودم پرسیدم: اگر امروز آخرین روز زندگیم باشه، آیا باز هم همون کارهایی که امروز می خواستم انجام بدمرو انجام می دهم؟ و هر وقت جواب نه بود من می فهمیدم نیازه که بعضی چیزا ها باید تغییر کنه.

استیو جابز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *